Måndagen den 17 december öppnar vi föreningslokalen först kl. 13 p.g.a. ett
styrelsemöte kl. 17.