Måndagen den 16 december öppnar föreningen lokalen först kl. 13.00.

Onsdagen
den 18 december ska vi ha ett Öppet Referensgruppsmöte tillsammans med
IFS-Gnistan. Mötet är kl. 16.00 i vår föreningslokal. Kom och ställ frågor till
representanter från psykiatrin och kommunen. Vi bjuder på fika.