Onsdagen den 22 oktober: Stort Referensgruppsmöte. Välkommen till vår
föreningslokal för att ställa frågor till representanter från kommunen och
psykiatrin kl. 16.30.