Måndagen den 29 december är Rösthörargruppen inställd.

Tisdagen den 6 januari, Utflykt som vanligt, Trettondagen.