Vi kommer att ha Mindfulness (medveten närvaro) oftare än sista fredagen i varje
månad kl. 13.30 i vår föreningslokal. Det pågår max 1 timme och ledare är
Carina Nilsson. Nästa gång vi ska ha Mindfulness i vår föreningslokal är
fredagen den 2 september kl. 13.30. Välkomna!