Måndagen den 12 december öppnar föreningen sin lokal först kl. 13.00, på grund av att
det är ett Medlemsmöte den dagen.