Måndagen den 25 september kl. 13.30 kan du prova på Mindfulness i vår
föreningslokal med ledare Carina Nilsson.

Observera att vi har ändrat övningsdagen till den här måndagen i
stället!