Skaparverkstad med Sarkis
Lördag den 13 oktober i vår föreningslokal kl. 14.00–16.30