Nästa Mindfulness på RSMH är måndagen den 28 januari kl. 13.30 – 14.30. Välkommen, och ta gärna med en Yoga-matta, om du har.