I den här studiecirkeln har vi högläsning på fredagar.
Du är välkommen att vara med, om du är intresserad av att lyssna eller läsa.
Vi tar med oss texter, som vi vill läsa!
Välkommen!

Fotograf: Ewa