På måndag sjunger kören i Katolska kyrkan kl 15.00.
Suzanne har också med sig bilder från Kulturnatten.

Välkommen!