Nästa gång är Mindfulness på RSMH måndagen den 27 maj 2019 kl. 13:30-14:30.
Välkommen, och tag gärna med dig en Yoga-matta, eller något annat mjukt att ligga på, om du har.