Högläsningen på Morkullan är slut för den här terminen.