Från måndag 21/6 till fredag 25/6 kan du boka
Midsommartallrik varje dag. Om det blir många som
Bokar blir det 2 sittningar per dag (pga maxantalet 8 st).
Bokning eller övriga frågor ring RSMH: 073 820 36 63.