Måndagen den 1 december öppnar vi föreningslokalen kl. 13.00.