| Länkar |


Länkar och kontaktinformation till andra föreningar.


Webbsida

RSMH Södertälje på Facebook
https://www.facebook.com/pages/RSMH-Södertälje/414209575341336
– En offentlig sida där medlemmar kan hitta andra medlemmar på Facebook.


Webbsida

RSMH Riks
http://www.rsmh.se
– Riksförbundet för Social och Mental Hälsa:s förbundskanslis webbsida.


Webbsida

RSMH Stockholms län
http://www.rsmhstockholm.se
– Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Stockholms län.


Webbsida

Stockholms Läns Sjukvårdsområde
http://www.slso.sll.se
– Under länken “Psykiatri” finns det en länk till “Psykiatricentrum Södertälje”.


Webbsida

Bröstcancerföreningen Amazona
http://www.amazona.se
– Ger stöd och information on bröstcancer.


Webbsida

HSO Södertälje Nykvarn
http://www.hso-sodertalje.se
– Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Södertälje och Nykvarn.


Ingen webbsida

IFS-APS, intresseförening för schizofreni och andra psykiska sjukdomar
Gnistan i Södertälje, Nykvarn och Salem
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Ordförande: Göta Malm, Bodastigen 1, 151 68 Södertälje
E-post: gota.malm@telia.com
Telefon: 550 18274 eller 0733 808726
Karin Bodin: telefon: 08 552 452 09, mobil 070 302 44 79
E-post: farfars1@telia.com


Webbsida

Astma- och Allergiföreningen i Södertälje
https://sodertalje.astmaoallergiforbundet.se
Barrtorpsvägen 1A nb, 151 48 Södertälje
Kontakt:
Mari Molin, telefon: 552 403 33
E-post: molin@c-sam.nu
Stefan Molin, mobil: 070 495 22 88


Ingen webbsida

DHR – De handikappades riksförbund Södertäljeavdelningen
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Kontakt:
Britt Andersson
Telefon: 08 550 119 60
E-post: dhr.sodertalje@telia.com eller britt.stig@bredband.net


Webbsida

FUB Södertälje/Nykvarn
https://www.fub.se/lokal/fub-sodertalje-nykvarn/
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Telefon: 08 550 352 69
E-post: fub.sodertalje@ebrevet.nu
Kontakt: Åsa Landin


Webbsida

Diabetesföreningen Södertälje
http://www.diabetes.se
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Telefon: 08 550 633 83, (röstbrevlåda)
E-post: sodertalje@diabetes.se
Kontakt: Lars-Åke Gustavsson, mobil 070 776 75 12


Ingen webbsida

Personskadeförbundet RTP
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Kontakt: Ordförande Eva Molnar, mobil 070 486 95 13
E-post: eva.molnar@tele2.se eller eva.molnar@sodertalje.se


Webbsida

Elöverkänsligas Riksförbund
http://eloverkanslig.org
Elöverkänsligas förening i södra Storstockholm
Kontakt: Inger Lundh, Södertälje
Riksförbundets kansli: 08 712 90 65


Ingen webbsida

Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Södertälje
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Kontakt: Ordförande Bengt Adamsson, mobil 070 625 76 85
E-post: bengt.adamsson@sodertalje.se


Ingen webbsida

HRF – Hörselskadades förening i Södertälje
Saltsjögatan 9, 151 71 Södertälje
Telefon: 08 550 196 97
Öppettider: onsdag och fredag kl. 10.00-13.00
Kontakt: Gunnel Lindström
Tel. 08 550 319 04


Ingen webbsida

Neuro förbundet Södertälje/Nykvarn
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Ordförande Roger Eriksson
Telefon: 08 550 383 37, mobil: 070 602 51 16
E-post: roger.eriksson@telia.com
Kontakter:
Inger Granlöf
Telefon: 08 550 383 37, mobil 070 523 83 37
Bo Carlsson
Telefon: 08 550 199 02, mobil 072 500 61 66
E-post: boossec@bredband.net


Webbsida

Riksförbundet Attention
http://attention.se
Attention Södertälje/Nykvarn
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Kontakt: Åsa Werner, mobil 070 585 1128
E-post: assa@teamone.se


Ingen webbsida

Parkinsongruppen i Södertälje
Kontakt:
Åke Holmberg, Mönsterstigen 1, 1tr. 151 55 Södertälje
Telefon: 08 550 383 24
Ordförande: Viviann Johanson
E-post: viviann-nisse@bredband.net


Webbsida

Reumatikerförbundet Södertälje
https://reumatiker.se/forening/sodertalje/
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Telefon: 08 550 122 40
E-post: reumatiker.sodertalje@tele2.se
Kontakt: Cecilia Johansson, mobil 070 259 00 96
E-post: rmf.s-talje@hotmail.se


Webbsida

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
http://www.rbu.se
RBU Södertälje
Kontakt: Anna Ingebrigtsen
Telefon HSO:s kansli: 08 550 300 84
Åsa Erinder, mobil 073 673 66 74
E-post: erinder5@yahoo.com


Ingen webbsida

Södertälje Strokeförening
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Kontakter:
Lill-Britt Andersson: telefon 08 550 157 17, mobil 073 669 09 74
E-post: lill-britt.andersson@bredband.net
Yvonne Gillner: telefon 08 550 691 97, mobil 070 475 18 88
E-post: y.gillner@telia.com


Ingen webbsida

SRF synskadades riksförbund Södertälje – Nykvarn
Kontakt: Birgitta Baumgarten, telefon 072 577 9966
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00-14.00
E-post: srf.sodertalje@telgebo.se


Ingen webbsida

Finska synskadades förening i Södertälje
Suomenkieliset näkövammaiset
Barrtorpsvägen 1 A nb, 151 48 Södertälje
Telefon/Puh: 08 550 405 90
Kontakt/Yhteyshenkilö: Pirjo Surakka, mobil 076 852 06 50Kugghjul
Symboler av Jemis Mali & Chamestudio.
Bokstäver från icons8.com.
Bakgrundsbild av Hans Bijstra på Pixabay.
Förgätmigejer av Beverly Buckley på Pixabay.