8, 10 och 11 november

Fredagen den 8 november kl. 13.15 är det Chi gong/Qi gong i föreningslokalen.

Söndagen den 10 november
kl. 13.30 fortsätter vi att samtala i ämnet “Kamratstöd i RSMH”. Obs! Vi har
söndagsöppet kl. 12-15 som vanligt.

Måndagen den 11 november kl. 13.00-15.30 blir det Skrivarverkstad.