Att höra röster

Temadag på ABF Måndag 15 september 2014

En uppskattning talar för att upp till 4 % av alla människor, män, kvinnor och barn, hör röster.

Många människor hör röster och alla behöver inte psykiatrisk behandling. Att höra röster kan vara som att ha en vaken dröm, som upplevs som verklig.
Är rösthörande en sjukdom eller något som ligger inom människors normala erfarenheter?

Det världsomspännande nätverket The Hearing Voices Network (HVN) har som uppgift att forska, sprida kunskap, dela erfarenheter och hur självhjälpsgrupper fungerar.

Den 15 september kommer Olga Runciman styrelseledamot i HVN att berätta om deras arbete och hennes egna erfarenheter både som anställd och brukare inom psykiatrin i Danmark.

Klicka på bilden nedan, för mer information: