Filmvisning & Öppet Referensgrupps-möte

Torsdagen den 17 januari ska vi ha filmvisning för
föreningens medlemmar kl. 13.30 med “Hiroshima Mon Amour”.

Onsdagen den 23 januari kl. 16.00 ska vi ha ett Öppet
Referensgrupps-möte. Då kommer representanter för psykiatrin från kommun och
landsting till vår föreningslokal och berättar om nyheter och svarat på frågor
och vi bjuder på fika.