Föreläsning av Birgitta Widén

Obs, anmälan senast den 17 mars!

Utifrån sin bok ”Förlorade år” föreläser Birgitta Widén om hur
en felaktig diagnos höll på att kosta hennes son livet. Läkarna sa
att han hade schizofreni medan han i själva verket hade
Aspbergers syndrom. Eftersom diagnosen var felaktig blev också
medicineringen och behandlingen fel. Men med rätt vård och
stöd har han nu fått ett bra liv. Med sin bok vill hon dela med sig
och berätta deras historia och samtidigt ge hopp till andra i
liknande situation.

Tid: tisdagen den 24 mars kl. 18 – 20

Plats: Stadshuset Lokal: Harmoni

För anmälan senast den 17 mars kontakta anhörigkonsulent Bitte Sandblom
08 5230 20 99 eller bitte.sandblom@sodertalje.se eller anhörigkonsulent Lies
Viström 08 5230 19 09 eller lies.vistrom@sodertalje.se

Klicka på bild: