Gillberga veckorna 23-34

Schema för värdar på Gillberga helgerna vecka 23-34:

V23 Jan och Ingrid Jonsson, Reumatikerna
V24 Karin Bodin, Bert Jutengren DHR
V25 ?
V26 Jan och Ingrid Jonsson, Reumatikerna
V27 MajBritt Carlgren , Sven-Ingvar Ny DHR
V28 Karin Bodin, Bert Jutengren DHR
V29 Södertälje handikapps idrottsförening
V30 Olle Eriksson, Reumatikerna
V31 MajBritt Carlgren , Sven-Ingvar Ny DHR
V32 Karin Bodin, Bert Jutengren DHR
V33 Thorbjörn Fransson och Bert-Inge Nilsson, RSMH
V34 Christina Corbell, FUB

Kontakt:
Ann-Marie Ogalde
Fritidskonsulent
Kultur och Fritidsförvaltningen
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 022 96
E-post: fornamn.efternamn@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se