Kallelse Till Extra Årsmöte!

Styrelsen för RSMH Södertälje bjuder in Alla medlemmar till ett extra årsmöte
Lördagen den 13 Juni kl. 13.00
Plats: Allaktivitetshuset i Saltskog ”Allrummet”
Adress: Barrtorpsvägen 1 A, 151 48 Södertälje
Hitta hit: Ta buss 751 mot Hovsjöindustriområde, Kliv av på
Hållplats Lövtorpsvägen. Promenad till Allaktivitetshuset på andra sidan vägen.

Mötet tar ungefär 1 timme och avslutas med en enklare förtäring.

Föreningen följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra
smittspridningen av Corona viruset.
Känner Du dig sjuk är ”hemma bäst” som gäller.

Dagordningen
Mötets öppnande
Val av Mötesordförande
Val av Mötessekreterare
Val av justerare tillika rösträknare
Godkännande av kallelse i rätt tid.
Fastställande av Dagordningen.
Fastställande av Styrelsens storlek.
Val av Ordförande.
Val av Ledamöter.
Val av Suppleanter.
Mötets avslut.

O.S.A Senast 13 juni till 08-550 350 90 eller rsmhsodertalje@telia.com. Med anledning av Corona samt förtäring. Medlem som ej kan anmäla sig innan 13 juni får naturligtvis delta på mötet.

Som medlem hos RSMH Södertälje har du möjlighet att påverka.
Varje medlem har en röst!
Var med och rösta fram din kandidat!
Det är Ni medlemmar som bestämmer!
Utan Er skulle vi inte finnas!

Varmt Välkomna!
Önskar RSMH Södertälje.