Medlemsblad 2, 2015


Kerstin
Broms
Vår
medarbetare
Kerstin Broms
har
avlidit i sitt hem under Nyårshelgen.

Årsmöte
Välkommen
till Årsmöte
onsdagen den 25 februari kl. 17.00.
Vi bjuder på soppa med smörgås, från kl. 16.00.
Årsmöteshandlingarna finns att ta del av i vår lokal.
Föreningslokalen
öppnar kl. 13.00
den dagen.

Medlemskapet
Nu är det dags att förnya
medlemskapet. Vi skickar med ett inbetalningskort för 2015.
OBS!
Glöm inte att skriva avsändare.

Det här fortsätter
som vanligt:

Rösthörargruppen
träffas kl. 1619 sista måndagen i månaden, i RSMH:s
lokaler på Karlslundsgatan 25.

Tisdagsträffen Vi
träffas kl. 13.00 varje tisdag på biblioteket i Luna, för att
umgås och gå och fika tillsammans.

Klassisk Massage,
intresserade medlemmar ringer Thorbjörn Fransson, tel.nr. 076-791 00
87, eller emaila tobbefransson@yahoo.se

De Personliga Ombuden
kommer till oss sista onsdagen i månaden kl. 13.00.
Söndagsöppet Vi har
öppet kl. 12.00 15.00 varje söndag, för fika och
gemenskap.

Lunchservering varje
fredag kl. 12.00 för 40 kr.
Obs! Ring in din anmälan till
lunchen i god tid, för vi har ett begränsat antal platser, endast
12 st
. Anmälan sker senast dagen före och vid sjukdom eller
annat förhinder skall avbokning ske till föreningens telefonsvarare
senast kl. 10:00 den aktuella fredagen.

Vid förändrad veckoplan se
Länstidningens Föreningsnytt samt RSMH:s hemsida www.rsmhsodertälje