Medlemsblad 5, 2015


Medlemsmöte
Tisdagen
den 19 maj kl. 16:00 bjuder vi på en lätt förtäring med kaffe/te.
Mötet börjar kl. 17:00.

Utflykt
till Uppsala och Jälla lantbruksskola
Tisdagen
den 26 maj mellan kl. 09:00-18:00. Vi bjuder på resan och det ingår
guidning samt lunch och fika.
Plats:
Inne i Cityterminalen, vid centralstation (titta på
informationstavlan) Vi får en egen gate.
Vi
träffas: I
Cityterminalen kl. 09:00.
Bussen
avgår 09:15.
Anmälan
görs till föreningslokalen senast 15 maj. 09-550 350 90.

Filmvisning/
Hundraåringen som försvann
Allaktivitetshuset
gruvan måndag den 18 maj kl. 18:00- ca 20.30.
Barrtorpsvägen
1 A, 151 48 Södertälje.

Vårfest
Gillberga
Lördagen
den 30 maj kl. 13:00- 16.30. Aktiviteter med lotteri, lunch samt
musikunderhållning av: Lotta Arvidsson och Anders Holtz (först till
kvarn). Anmälan till HSO Marianne tel. 08-550 300 84.
Föreningen står för inträdesavgiften 100 kr.

Det här fortsätter som vanligt:

Rösthörargruppen
träffas kl. 16-19 sista måndagen i månaden, i RSMH:s
lokaler på Karlslundsgatan 25.

Tisdagsträffen Vi
träffas kl. 13.00 varje tisdag på biblioteket i Luna, för att
umgås och gå och fika tillsammans.

Klassisk Massage,
intresserade medlemmar ringer Thorbjörn Fransson, tel.nr. 076-791
00 87, eller e-mailar tobbefransson@yahoo.se

De Personliga Ombuden
kommer till oss sista onsdagen i månaden kl. 13.00.

Söndagsöppet Vi har
öppet kl. 12.00 – 15.00 varje söndag, för fika och
gemenskap.

Lunchservering varje
fredag kl. 12.00 för 40 kr.
Obs! Ring in din anmälan till
lunchen i god tid, för vi har ett begränsat antal platser, endast
12 st. Anmälan sker senast dagen före och vid sjukdom eller
annat förhinder skall avbokning ske till föreningens telefonsvarare
senast kl. 10:00 den aktuella fredagen.

Vid förändrad veckoplan se
Länstidningens Föreningsnytt samt RSMH:s hemsida
www.rsmhsodertalje.se

Ni som har e-post
Vi vill gärna följa med i
utvecklingen och ser därför över möjligheterna att även kunna
skicka e-post till Er. Meddela e-post- adressen till oss på kontoret
tel. 08-550 350 90 eller till vår e-postadress.
rsmhsodertalje@telia.com.