Medlemsblad 7, 2014

Medlemsmöte

Måndagen
den 10 november medlemsmöte kl. 17.00, vi bjuder på en lättare
förtäring kl. 16.00.
Anhörigkonsulent Bitte Sandblom,
Södertälje, informerar om sin verksamhet.
Obs! Vi öppnar
föreningslokalen kl. 15.00 den dagen.

Skrivarcirkel
Intresserade
anmäler sig till lokalen på telefonnr. 550 350 90.


Afrikanska
Trummor
Intresserade
anmäler sig till lokalen på telefonnr. 550 350
90.

Vattengymnastik
Intresserade
anmäler sig till lokalen på telefonnr. 550 350 90.

Mindfulness
i vardagen.

Medveten
närvaro och stresshantering i grupp.
Noomi Frid, sakkunnig ledare
från Eskilstuna.
Intresserade anmäler sig till lokalen på
telefonnr. 550 350 90.

De
här aktiviteterna fortsätter som vanligt, välkomna:

Rösthörargruppen
träffas kl. 1619
sista måndagen i månaden, i RSMH:s lokaler på Karlslundsgatan 25.

Tisdagsutflykterna:
Vi träffas kl. 13.00 varje tisdag på biblioteket i Luna, för att
umgås och gå och fika tillsammans.

Massage,
klassisk, intresserade medlemmar ring Thorbjörn Fransson, tel.nr.
076-791 00 87, eller e-maila tobbefransson@yahoo.se

Personliga ombuden
kommer till oss sista onsdagen i månaden kl. 13.00.

Söndagsöppet:
Vi har öppet kl. 12.0015.00
varje söndag, för fika och gemenskap.

Lunchservering
varje fredag kl. 12.00 för 40 kr. Obs! Ring i god tid, för vi har
begränsat antal platser, 12 st. Anmälan senast dagen före.

Vid förändrad veckoplan
se Länstidningens Föreningsnytt samt RSMH: s hemsida
www.rsmhsodertälje.se