Medlemsblad Nr 1, År 2021 RSMH – FörGätMigEj

Nya Året 2021

Hej bästa medlem.
Det senaste året har varit ett märkligt år i pandemins tecken.
Men trots covid-19 har vi ansträngt oss för att erbjuda er medlemmar möjlighet att komma till vår lokal, idag innebär det att du måste ringa innan du kommer för att förvissa dig om att det inte är fler än 8 medlemmar i lokalen och då boka plats.

Medlemsavgiften 2021

Medlemsavgift 2021 betalas snarast. 160:- för enskild medlem 240:- familjemedlemsskap, men bara en kan rösta på medlemsmöte och årsmöte. Inbetalningskort är med i detta utskick. Familjemedlemsskap skriv upp namnet på alla medlemmar i familjen på inbetalningskortet. Har du redan betalt årsavgiften för 2021 så bortse från denna påminnelse. Du som får utskicket per mejl betalar som vanligt via din bank till
Pg.nr: 59 86 24-5.
Kom ihåg att du måste skriva avsändare för att vi skall veta vem som betalningen avser.

Årsmöte 2021

Styrelsen har diskuterat 2021: års årsmöte avseende verksamhetsåret 2020 och plan för 2021 års verksamhet och ser att det kommer att bli svårt med att ha ett fysiskt eller digitalt årsmöte.
Därför har styrelsen beslutat att följa ett av förbundets förslag för att inte årsmötet skall skjutas upp till ett datum som vi inte vet när pga. Corona. Vi kommer att ha ett administrativt årsmöte. Årsmötet kommer att presenteras i ett utskick som kommer snart.
Handlingar kommer att skickas ut med ordinarie postgång (snigelpost) och vara er medlemmar tillhanda senast 28 februari.
Din valsedel skall var föreningen tillhanda senast den 15 Mars.
Tillvägagångssättet är beskrivet i utskicket med dina handlingar.

Aktuella Aktiviteter

Aktiviteter som vi har regelbundet.

Mindfulness med Carina tisdag jämna veckor kl. 16.00-17.00

Korvgrillning, under rådande omständigheter så har vi kommit fram till att vi skall grilla korv, måndag till torsdag, vi tänder grillen 11:30, om vädret tillåter annars fixar vi inomhus.

Fredag är det lunchservering som man som vanligt måste anmäla sig till.
1: a lördagen i månaden visar Ellinor en film från kl. 17.00

Nu under Mello så har Ellinor ”Mellokvällar” som du också måste anmäla dig till för att det skall hållas med Corona-säkert antal.

Personliga ombuden kommer inte till lokalföreningen under rådande pandemi men vi hoppas att det kan tas upp så snart omständigheterna normaliseras.

Tjejgruppen som har träffats på Aktivitetscenter Nygatan 4,
1 gång per vecka är också pausat under pandemin.

Har du förslag på nya aktiviteter som kan startas när pandemin så tillåter så hör av dig till föreningen så hanterar styrelsen det för vidare planering och information till medlemmarna.

Vad Händer Mer

Sommaren 2020 hade föreningen värdskapet ute på Gillberga vid några tillfällen. Detta ser vi fram emot att ha i sommar också. Styrelsen återkommer med mer information närmare sommaren.
Nu väntar vi på svar på vår verksamhetsansökan med spänning för att se vad vi har för tillgångar till årets verksamheter och aktiviteter.

Telefon – Mobiltelefon

Föreningen har ju som de flesta redan vet en mobiltelefon och när vi mer och mer blir tvungna att se över vår ekonomi så tänker vi att vi närmar oss tillfället då vi måste säga upp vår vanliga telefon och övergå till att enbart ha mobiltelefon.
Så tänk på att övergå till att ringa på mobilnumret framöver.

Mobilnumret Är: 076 427 3669

Håll avstånd, håll ut och håll kontakt
så ses vi för hoppningsvis snart.