Medlemsblad Nr 1, februari 2014

Välkommen
till
Årsmöte
onsdagen
den 26 februari kl. 17.00.
Föreningslokalen
öppnar kl. 13.00, och föreningen bjuder alla medlemmar på en lätt
förtäring som serveras från kl. 16.00.

Övriga
aktiviteter

Skrivarverkstad:
Varannan
måndag, jämna veckor, kl. 13.00-15.30.

Tisdagsutflykterna
:
Vi
träffas kl. 13.00
på Luna biblioteket för att umgås och gå och fika tillsammans
någonstans.

Filmtime:
Varannan
torsdag, udda veckor, kl. 13.30 i vår förenings-lokal.
Söndagsöppet
Vi
har öppet kl.
12–15
varje söndag i föreningslokalen.

Rösthörargruppen
träffas sista måndagen varje månad kl. 17.00 på Nygatan 4, 3 tr.
Ledare: Alva Thelander, tel. 0766-48 05 25.

De
Personliga
ombuden

kan
du träffa i vår föreningslokal sista onsdag varje månad kl.
13.00-14.00.

Fredagslunch

kl.12.00 för 35 kr. Föranmäl dig senast dagen innan.

Vid förändrad veckoplan
se Länstidningens Föreningsnytt samt RSMH:s hemsida:
www.rsmhsodertalje.se

Du
som ännu inte har betalat in årets medlemsavgift sätter in 160 kr
på pg 59 86 24 – 5!
Obs!
Glöm inte att skriva namnet på AVSÄNDAREN (medlemmen).
Obs!


Tillsammans
gör vi skillnad!