Medlemsblad Nr 1, januari 2013

Välkommen till vårt Årsmöte onsdagen den 20 februari kl. 17.00.
Lokalen öppnar kl. 15.00 den dagen, och från kl. 16.00 serverar vi soppa och smörgås. Årsmöteshandlingar finns att ta del av i föreningslokalen, eller kan skickas ut på begäran fr.o.m. den 8 februari.

Nu är det också dags att förnya medlemskapet, och vi skickar med ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2013, om du inte redan har betalat den.

De här aktiviteterna fortsätter som vanligt, välkomna:

Högläsningsgruppen träffas varannan måndag kl.
14-16, jämna veckor, nästa gång den 4 februari.

Rösthörargruppen kl. 17 sista måndagen varje
månad på Nygatan 4, 3 tr.

Tisdagsutflykterna, vi träffas kl. 13 varje
tisdag på biblioteket i Luna för att umgås och fika någonstans.

Filmvisning för föreningens medlemmar
är igång igen på torsdagar kl. 13.30 i udda veckor, nästa gång blir den 14 februari.

Söndagsöppet kl.13-16 varje
söndag i vår egen lokal.

Obs! Vid förändrad veckoplan informerar vi er i Länstidningen, under rubriken Föreningsnytt, och på vår förenings egen hemsida: www.rsmhsodertalje.se/

De Personliga ombuden kommer till vår
föreningslokal ca kl. 13 sista onsdagen i varje månad.

Lunchservering varje fredag kl. 12 för 30 kr. Föranmäl dig senast
dagen innan.

Välkommen
in till föreningen!