Medlemsblad Nr 2, År 2021 RSMH – FörGätMigEj

Aktuellt

Hej bästa medlem.
Året har fortsatt/ fortsätter i covids-19 tecken. Det är ett tillstånd som håller oss alla på halster. Nu väntar vi alla på sommaren och att den här pandemin skall vända och att vi skall få kontroll över situationen. Få njuta av varandras sällskap och kunna kramas igen.
Lokalens öppettider är Måndag – fredag klockan 10:00 – 16:00. Söndagar 12:00 – 16:00.
För lokalen gäller fortfarande max 8 personer inomhus.
Vi kan vara fler om vädret tillåter att man är ute.
Ta hand om dig och dina medmänniskor.

Vi lyser frid
En engagerad och omtänksam medmänniska, personal och kamrat, Sirpa Särnsjö som har betytt mycket för föreningen och för många medlemmar har
gott bort.
Vi lyser frid över hennes minne. Saknad men aldrig glömd.

Medlemsavgiften 2021
Du som ännu inte har betalt årets medlemsavgift (160:- enskild medlem alt. 240:- för familjemedlemskap).
Medlemsavgiften Betalas för kalenderår dvs från 1/1 till 31/12 så om du betalade medlemsavgiften de 4/5 förra året så skall du betala årets så snart som möjligt helst senast i januari, för att vara medlem i år. Så om du inte har betalat medlemsavgiften ännu gör det snarast, vi vill ha dig som medlem. Det är du som är föreningen.
Tänk på att det har stor betydelse för föreningen att vi har så många medlemmar som möjligt, inte minst för dialogen med kommunen när det gäller vårt ekonomiska stöd.
Men framför allt att vi kan stötta dig som medlem och erbjuda en trevlig gemenskap.
Vi finns för varandra.
Pg.nr: 59 86 24-5.
Kom ihåg att du måste skriva avsändare för att vi skall veta vem som betalningen avser.

Årsmöte 2021
Nu har vi klarat av vårt årsmöte för 2021 och redovisar här resultatet av de punkter som ni röstat om.
Punkt.
1 – 5 Var mötesadministrativa punkter som om man vill ta del av finns nertecknade i årsmötesprotokollet som finns justerat och klart på föreningen.
6. Verksamhetsberättelse för 2020 godkändes med rösterna 40 JA/ 4 Avstod = 44
7. Den ekonomiska berättelse för 2020 godkändes med rösterna 37 JA/ 7 AVSTOD = 44 röster
8. Revisionsberättelsen för 2020 lästes upp och lades till handlingarna
9. Beslut om ansvarsfrihet. 34 Ja/ 2 BLANKA/ 8 AVSTOD = 44 RÖSTER
10. Motioner och förslag. Inga motioner och förslag förelåg styrelsen.
11. Godkännande av verksamhetsplan 2021. 42 JA/ 1 BLANK/ 1 AVSTOD = 44 RÖSTER
12. Förslag, höjning av årsavgiften 2022 till 180:- 39 JA/ 3 NEJ/ 1 AVSTOD = 44 RÖSTER
13. Årsmötet beslutade att följa Skatteverkets regler vad gäller resor och traktamenten.
14. Budgetförslag godkändes. 41 JA/ 0 NEJ/ 3 AVSTOD = 44 RÖSTER
15. Val till styrelsen.
Håkan Österlund valdes till ordförande på 2 år, Håkan fick 41 röster av 44.
Matz Åström valdes till ordinarie ledamot på 2 år, Matz fick 40 röster av 44
Tuija Vanrop valdes till ordinarie ledamot på 2 år, Tuija fick 40 röster av 44
Katarina Juhlin valdes till ordinarie ledamot på 1 år, Katarina fick 40 röster av 44
Sten Lundin valdes till ordinarie ledamot på 1 år, Sten fick 40 röster av 44
Till ersättare på 1 år valdes: Kenneth Bingström, Lars Erneberg, Cliff Kojer.
Val av övriga ombud och olika representation utses vid behov av styrelsen.
Till valberedning valdes Mats-Gustav Dahlen, Bo Liljeqvist (Sammankallande) och Berit Thelning.
Föreningens ordförande Håkan Österlund tackar Bert-Inge Nilsson för mångårigt styrelsearbete med en vårbukett.
Håkan tackade också Hans Marcusson från distriktet som förrättade årsmötet och tackade också alla närvarande och alla ni som brevledes har medverkat till ett årsmöte med större medverkan än någon gång tidigare. Tack!

Aktuella aktiviteter

Aktiviteter som vi har regelbundet.

Mindfulness med Carina tisdag jämna veckor kl. 16.30-17.30

Korvgrillning, under rådande omständigheter så har vi kommit fram till att vi grillar korv, måndag till torsdag vid önskemål, vi tänder grillen 11:30 eller så fixar vi på spisen inomhus.

Fredag är det lunchservering som man som vanligt måste anmäla sig till personalen innan.

Lördagen den 8 maj visade Ellinor en film kl. 17.00, det blev sista filmen innan sommaruppehållet. Ellinor återkommer om filmkvällar till hösten.

Personliga ombuden kommer inte till lokalföreningen under rådande pandemi men vi hoppas att det kan tas upp så snart omständigheterna normaliseras.

Tjejgruppen som har träffats på Aktivitetscenter Nygatan 4, 1 gång per vecka och som hittills har pausat under pandemin diskuteras att starta upp.

Har du förslag på nya aktiviteter som kan startas när pandemin så tillåter så hör av dig till föreningen så hanterar styrelsen det för vidare planering och information till medlemmarna. Vi startar inga nya grupper förens folkhälsomyndigheten ger klartecken till större sammankomster än 8 personer.
Nya grupper tidigast efter sommaren.

Vad händer mer
Nu har vi äntligen fått vårt bidrag utbetalt från kommunen. Det gör att vår ekonomi är ok igen. Även om vi fick lite mindre än förra året och betydligt mindre än vi sökt. Styrelsen fortsätter att träffas minst en gång per månad.
Styrelsen har också bestämt att vi kommer att ha temamöten varje onsdag då vi dyker lite djupare i någon specifik fråga.

Telefon – Mobiltelefon
Föreningen har ju som de flesta redan vet en mobiltelefon och när vi mer och mer blir tvungna att se över vår ekonomi så tänker vi att vi närmar oss tillfället då vi måste säga upp vår vanliga telefon och övergå till att enbart ha mobiltelefon.
Så tänk på att övergå till att ringa på mobilnumret framöver. Du kommer naturligtvis fram på det vanliga 08-55035090 också under en ganska lång övergångstid.
Mobilnumret Är 076 427 3669

Håll avstånd, håll ut och håll kontakt
så ses vi förhoppningsvis snart.