Medlemsblad Nr 3, april 2012

Vi har Öppet Referensgruppsmöte i våra lokaler onsdagen den 25 april kl. 16-18. Då kommer representanter för psykiatrin från kommun och landsting till vår föreningslokal och berättar om nyheter och svarar på frågor, och vi serverar fika. Välkomna!

Måndagen den 7 maj kl. 17 kommer Marita Lärnestad (M) och Staffan Norberg (V) och vi ska vi ha en Politikerträff. Välkommen att lyssna på dem!

Gröna fingrar, gruppen som pryder vår trädgård och odlar ätbara saker, startar vi igen onsdagen den 9 maj kl. 14.00, sedan fortsätter vi att träffas varannan onsdag, udda veckor.

Måndagen den 14 maj kl. 14 – 16 startar vi en Högläsningsgrupp, som fortsätter varannan måndag, jämna veckor.

Marianne Björkgren ska hålla ett seminarium om Kommunikation och konflikthantering måndagen den 21 maj kl. 13 – 16, och tanken är att det ska mynna ut i en samtalsgrupp.

Nästa Medlemsmöte blir måndagen den 4 juni kl. 16. Vi öppnar lokalen kl. 14.00, och serverar en enklare förtäring från kl. 15.30. Välkomna!

De här aktiviteterna fortsätter som vanligt, välkomna:

Rösthörargruppen: Vi träffas på Nygatan 4, 3 tr. kl. 17 sista måndagen varje månad, men nästa gång träffas vi måndagen den 23 april i stället för på Valborgsmässoafton.

Tisdagsutflykterna: Vi träffas kl. 13 varje tisdag på biblioteket i Luna, för att umgås och gå och fika tillsammans.

Söndagsöppet: Vi har öppet kl.13-16 varje söndag, för fika och gemenskap.

De Personliga ombuden kommer till vår föreningslokal ca kl. 13 sista onsdagen varje månad.

Lunchservering varje fredag kl. 12 för 30 kr. Föranmäl dig senast dagen innan.