Medlemsblad Nr 4, augusti – september 2013

Island i ord och bild. Söndag 11 augusti 14.00 berättar Ewa Näsström om sin resa.

Medlemsmöte måndag 12 augusti 17.00. Lokalen öppnar 15.00. Fika från 16.00.

Utflykt till Furuvik (Gävle) tisdag 27 augusti 09.00-19.00.
Avfärd med buss från föreningslokalen kl. 9.00. Föreningen står för resa och inträde för medlemmar (icke-medlemmar 200,-). Ring för mer info och anmälan senast 23 augusti.

Övriga aktiviteter

Skaparverkstad onsdag 31 juli 11.00 – 15.00

Skrivarträff måndag 5 augusti 13.00 – 15.30

Friskvård onsdag 7 augusti 13.00 – 15.30

Kamratstöd tisdag 17 september 16.00 – 18.30

Filmtime varannan torsdag 13.30 udda veckor startar upp igen 5 september.

Är du intresserad av någon av gruppträffarna men inte kan vara med första tillfället så ring för mer info om vilka tider vi träffas i fortsättningen. Lämna också önskemål om innehåll och tid.

Tisdagsutflykterna Under sommaren är vi mer flexibla. Ring på måndag för att höra vad som händer. Från september möts vi åter i Lunabiblioteket.

Söndagsöppet 12.00 – 15.00. OBS!!! NY TID från 4 augusti!

Rösthörargruppen startar sista september 17.00 på Nygatan 4, 3tr.

Personliga ombuden kan du träffa här 13.00 sista onsdagen i månaden.

Vid förändrad veckoplan se LT (Föreningsnytt) samt www.rsmhsodertalje.se

Vill du ha massage? Ring så bokar vi tid med Thorbjörn.

Fredagslunch kl.12.00 för 35 kr. Föranmäl dig senast dagen innan.

Du som ännu inte betalt medlemsavgiften kan sätta in 160,- på pg 598624-5!

Tillsammans gör vi skillnad!