Medlemsblad Nr 4, juli 2014

Stavgång,
intresserade medlemmar ring RSMH-Lokalen 08-550 350 90.

Afrikanska
trummor
, intresserade medlemmar, ring RSMH-Lokalen. (Start
i augusti, fredagar).

Parken Zoo
i Eskilstuna, tisdagen den 12 augusti 2014, (ej betalande
medlemmar 200 kr.) Anmälan till RSMH-lokalen. Bussen
avgår från vår RSMH-lokal. (Se bilaga)

Massage,
klassisk, intresserade medlemmar ring Thorbjörn Fransson, tel.nr.
076-791 00 87, eller e-maila tobbefransson@yahoo.se

De här aktiviteterna fortsätter som
vanligt, välkomna:

Rösthörargruppen byter
lokal, framöver gäller RSMH-lokalen på Karlslundsgatan 25. Första träffen måndagen den 25
augusti kl. 16.00-18.30.

Tisdagsutflykterna: Vi
träffas kl. 13 varje tisdag på biblioteket i Luna, för att umgås
och gå och fika tillsammans.

Gröna fingrar,
gruppen som pryder vår trädgård och odlar ätbara saker, träffas
kl. 14 varannan onsdag udda veckor.

Söndagsöppet: Vi
har öppet kl.1215 varje söndag i föreningslokalen,
för fika och gemenskap.

De Personliga ombuden gör ett
sommaruppehåll nu, och kommer till vår föreningslokal nästa gång
ca kl. 13 onsdagen den 27 augusti.

Lunchservering varje fredag kl. 12 för 40 kr. Obs! Ring i god
tid, eftersom vi har ett begränsat antal platser, 12 st., men senast
dagen före.

Vid förändrad veckoplan se Länstidningens
Föreningsnytt samt RSMH:s hemsida: www.rsmhsodertalje.se

Välkommen
in till föreningen!