Medlemsblad Nr 6, september 2012

RSMH-medlemmen Birger Flodal avled i våras knappt 74 år
gammal. Han var egentligen medlem på RSMH Solbergagården i Älvsjö, men bodde i
Södertälje och var tidvis rätt mycket i vår lokal. Han var konstnär, och några
av hans verk finns att beskåda här i vår lokal.

Vi ska ha ett
bokbord på Anhörigdagen på ABF lördagen den 6 oktober kl. 11-15. och
alla medlemmar är välkomna dit.

Nästa Medlemsmöte blir måndagen den 8 oktober
kl. 17.00. Obs! Tiden! Vi öppnar lokalen kl. 15.00, och serverar en enklare
förtäring från kl. 16.30. Välkomna!

Vi ska ha en Grillfest lördagen den 20 oktober kl. 16.00, och
föreningen bjuder medlemmarna på allt utom det de vill grilla. Det finns en
anmälningslista i vår förenings-lokal, men det går också att ringa in anmälan,
och sista anmälningsdag är måndagen den 15 oktober. För icke medlemmar kostar
det 40:- Kr./ person.

Vi ska ha ett Öppet Referensgruppsmöte i våra
lokaler onsdagen den 24 oktober kl. 16.00. Då kommer representanter för
psykiatrin från kommun och landsting till vår föreningslokal och berättar om
nyheter och svarar på frågor, och vi bjuder på fika.

Vi ska ha en Städdag i vår föreningslokal söndagen den 28 oktober
från kl. 11, och föreningen bjuder på pizza till de som städar.

Högläsningsgruppen träffas varannan
måndag kl. 14–16, jämna veckor.

Rösthörargruppen träffas kl. 17 sista måndagen varje månad på
Nygatan 4, 3 tr.

Tisdagsutflykterna, träffas kl. 13 på
biblioteket i Luna, för att umgås och fika tillsammans.

Filmeftermiddag, Obs! Filmvisningen
i vår föreningslokal är inställd tills vidare!

Söndagsöppet kl.1316 varje
söndag för fika och gemenskap.

Obs! Om vi förändrar veckoplanen informerar vi
om det i Länstidningen, under rubriken Föreningsnytt, och på vår
förenings egen hemsida: www.rsmhsodertalje.se/

De Personliga ombuden kommer till
vår föreningslokal ca kl. 13 sista onsdagen varje månad.

Lunchservering varje
fredag kl. 12 för 30 kr. Föranmäl dig senast dagen innan.

Välkommen
in till föreningen!