Medlemsblad Nr Nr 5, oktober – november 2013

Välkommen till Medlemsmöte måndagen den 21 oktober kl. 17.00,
föreningslokalen öppnar 15.00,och fika serveras från 16.30.


Övriga aktiviteter


Filmtime
: Varannan torsdag, udda veckor, kl. 13.30

Skrivarverkstad
: måndagar, jämna veckor, kl. 13.00 – 15.30

Chi Gong
: 5 fredagar kl. 13.15 – 13.45 under november.

Tisdagsutflykterna
: Vi träffas kl. 13.00 på Lunabiblioteket.

Söndagsöppet
kl. 12.00 – 15.00


Rösthörargruppen
: Sista måndagen varje månad kl. 17.00 på Nygatan 4, 3 tr.

De Personliga ombuden kan du träffa här kl. 13.00-14.00 sista onsdagen varje månad.


Fredagslunch
kl.12.00 för 35 kr. Föranmäl dig senast dagen innan.

Vid förändrad veckoplan se Länstidningens Föreningsnytt samt RSMH:s hemsida: www.rsmhsodertalje.se

Du som ännu inte har betalat in årets medlemsavgift
kan sätta in 160 kr på pg 59 86 24 – 5!
Obs! Glöm inte att skriva namnet på AVSÄNDAREN (medlemmen)!


Tillsammans gör vi skillnad!