Uppdaterat Medlemsblad Nr 6

Medlemsblad Nr 6 har blivit uppdaterat och ändrat. Se länk nedan:

http://nyheter.rsmhsodertalje.se/#post37

I medlemsbladet förra gången skrev vi att Marianne Björkgren skulle hålla en fortsättning
på temat “Kommunikation och konflikthantering”. Men nu har vi pratat med Marianne om det, och har kommit överens om att lägga in
det senare i höst i stället.

Kom ihåg Trygghetsdag! lördagen den
29 september. 11-15 på Politikertorget. RSMH deltager med ett bokbord.