Välkommen på vernissage

Välkommen på vernissage torsdagen den 14 juni kl. 14.00, på kulturhuset i Stockholm.

En vanlig dag
Med hjälp av engångskameror har tretton RSMH-medlemmar dokumenterat en vanlig dag i deras liv.
Fotoutställningen finns på Kulturhuset i Stockholm, Galleri 3, 14 -16 juni 2012.
Vernissage torsdagen den 14 juni kl. 14:00.

Medverkande i utställningen:
Mattias Wretblad, Catarina Sedergen, Karl Birkesand, Anni Mon, Joakim Gutjahr, Linda Östlund, Lotta Woxberg, Britt Carlsson, Anne Annfält, Lill Kinnegård, Åsa Johansson (Webbansvarig), Inger Lidnroth, Jan Nilsson.

Mer information: http://www.abf.se/ABF-100-ar/