Vårfest, städdag och Skrivarcirkel

Torsdagen den 8 maj är sista anmälningsdagen för HSO:s vårfest på Gillberga.
Anmälan görs till vår föreningslokal, på tel.nr. 550 350 90.

Söndagen den 11 maj ska vi ha en städdag i vår föreningslokal kl. 11-ca. till kl. 15 (i stället för söndagsöppet).

Måndagen den 12 maj är det Skrivarcirkel kl. 13.