Medlemsblad Nr 2, april 2013

Nästa Medlemsmöte är måndagen den 29 april kl. 17.00,
och på det mötet kommer de Personliga Ombuden och informerar om sin verksamhet.
Vi öppnar lokalen kl. 15.00, och serverar en enklare förtäring från om med kl.
16.30. Alla medlemmar är välkomna!

Högläsningsgruppen ska läggas ner på grund av bristande
intresse. Kom gärna in med förslag på något annat som du är intresserad av.

Vår medlem Inger
Dufvenberg
har gått bort, och RSMH hedrade med blommor på begravningen.

Styrelsemötet har beslutat att man inte ska få ha hundar i vår
föreningslokal.


De här aktiviteterna
fortsätter som vanligt, välkomna:

Rösthörargruppen kl. 17 sista måndagen varje
månad på Nygatan 4, 3 tr.

Tisdagsutflykterna, Vi träffas kl. 13 varje tisdag
på biblioteket i Luna, för att umgås och fika någonstans.

Filmvisning för föreningens medlemmar
är på torsdagar kl. 13.30 udda veckor, nästa gång blir den 25 april.

Söndagsöppet kl.1316 varje
söndag i vår egen lokal.

Obs!
Vid förändrad veckoplan informerar vi er i Länstidningen,
under rubriken Föreningsnytt, och på vår förenings egen hemsida:
www.rsmhsodertalje.se/

De Personliga ombuden kommer till
vår föreningslokal ca kl. 13 sista onsdagen i varje månad.

Lunchservering varje fredag kl. 12 för 30 kr. Föranmäl dig senast
dagen innan.

Välkommen
in till föreningen!